Metroplex | Henri van der Vegt

Metroplex urban area development

– Stedelijke ontwikkeling, beheer en vernieuwing, nieuwe (betekenis)economie, gezonde, gelukkige, florerende stad, sport-, beweeg & fietsstad.
– Stads- en gebiedsgeografie, economie, gebouwde omgeving, rentmeesterschap, Betrokken Vastgoed (Involved Real Estate)*.
– Gebiedsvisies, kwaliteiten-, kansen- en beheerkaarten, concept- en planontwikkeling, samen stad maken, gebiedsregie, planateliers, urban pilots.
– Gebieds-, locatie- en vastgoedontwikkeling, placemaking.
– Publicatie, presentatie, excursie, expositie, evenementen.

* Betrokken Vastgoed (Involved Real Estate) belicht de laatste trends en ontwikkelingen, legt de link naar vastgoed- en gebiedsontwikkeling, geeft inspirerende praktijkvoorbeelden, ontwikkelt een visie op de stad en initieert tenslotte de toepassing daarvan in gebieden en gebouwen.
Want het streven naar een nieuwe (betekenis)economie voor een gezonde en gelukkige stad is ook voor de vastgoedsector van groot belang. Het draait meer en meer om betekenis, sociaal en duurzaam denken en doen, innovatiekracht, waardetoevoeging, rentmeesterschap en verbinding met omgeving, gebied en stad.

Zie ook
https://www.linkedin.com/in/henrivandervegt
https://twitter.com/MetroplexNL
https://www.instagram.com/henri.metroplex

Bio Henri van der Vegt

Henri van der Vegt (1962) is een geboren geograaf en ontwikkelaar. Altijd erop uit, altijd de omgeving verkennen. Het kan dan ook niet anders dan dat het vak Aardrijkskunde hem op de middelbare school het meest aanspreekt en hij kiest voor de studie Sociale Geografie in Groningen. Binnen de geografie spreekt de economische en stadsgeografie het meest aan en kiest hij voor die afstudeerrichting in Utrecht. OĂłk om kennis te gaan maken met de grootstedelijkheid van de Randstad.
Na de studie gaat hij werken bij het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tegenwoordig Platform31) om kennis te maken met een zeer breed vakgebied van de ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Door die werkervaring krijgt hij een zeer brede kijk op ruimtelijke, stedelijke ontwikkeling.
Bij de Rijksplanologische Dienst (nu Planbureau voor de Leefomgeving) heeft hij kunnen zien hoe al die informatie en kennis een plek krijgt in het landelijke en ook al Europese ruimtelijke beleid en hoe bepalend dat is voor ieders dagelijkse leven.
Vandaaruit de beslissing genomen om met Metroplex stedelijke ontwikkeling te starten. Het begon met een paar mooie onderzoeksopdrachten van de RPD en vandaaruit ontwikkelde zijn werk zich steeds meer naar de gebiedsontwikkeling en het gebied als centrale schaalniveau, inzoomend naar locaties, plekken en gebouwen en uitzoomend naar stad, regio en stedelijke trends. En sinds 1993 een eigen aanpak ontwikkeld van trendonderzoek, uitgangspunten formuleren, gebiedsgeografie, kansenkaarten, initiatieven en strategische interventies/ Urban Pilots.
Henri van der Vegt richtte in 2000 de vereniging Nieuw Utrecht op om stedelijke vernieuwing vanuit burgerschap en particulier initiatief aan te jagen om welvaart en welzijn te bevorderen. In het lustrumjaar 2015 is het idee ontstaan om duidelijker te kiezen voor de toekomst waar het ons al die tijd al om ging: de ontwikkeling van de gezonde, gelukkige, florerende stad (Utrecht)! Als opvolger van Nieuw Utrecht werd daarom in 2018 de stichting Happy City Nederland opgericht en momenteel zijn we bezig die inhoud en vorm te geven door verdere verkenning van het onderwerp, gesprekken, internationale contacten en concrete initiatieven. Henri van der Vegt richt zich binnen Happy City NL op stedelijke vernieuwing, gebiedsontwikkeling en Urban Pilots i.r.t. de gezonde, gelukkige stad.
Sinds 2016 is Henri van der Vegt samen met De Slinger Utrecht ook initiatiefnemer van het project Betrokken Vastgoed Utrecht (Involved Real Estate). Want de nieuwe maatschappelijke realiteit en het streven naar een gezonde en gelukkige stad zijn ook voor de vastgoedsector van groot belang. In de sector draait het meer en meer om sociaal en duurzaam denken en doen, innovatiekracht, waardetoevoeging, rentmeesterschap en verbinding met stad en omgeving. Betrokken Vastgoed onderzoekt de laatste trends en ontwikkelingen, geeft inspirerende praktijkvoorbeelden, ontwikkelt een visie op betrokken vastgoed en legt tenslotte de link naar concrete pilots & gebiedsontwikkeling.

Projecten & initiatieven

Pijlsweerd, Utrecht: maken van een kansenkaart voor gebiedsontwikkeling.
– Maliebaan e.o., Utrecht: ‘Aan de slag met de Omgevingswet.’ Gebiedsonderzoek, visievorming, kansenkaart & gebiedsontwikkeling.
– Advies en planning ‘Gebiedsontwikkeling voor de Wielersport in Utrecht’ voor Wielerplatform Utrecht.
– Advies en planning ‘Gebiedsontwikkeling en Roeiwater Utrecht, Merwedekanaal en Rijnenburg’ voor Stichting Watersportbaan Midden-Nederland.
– Voorbereiding Betrokken Vastgoed-event ‘Toegankelijkheid en Inclusiviteit’, 29 oktober 2019.
– Bikefestival Noordse Park 2019.
– Voorbereiding Betrokken Vastgoed-event ‘Een gezond binnenklimaat’, 9 oktober 2018.
– Bikefestival Noordse Park 2018.
– Organisatie workshop Zelfbouw/ Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in het kader van Culturele Zondag ‘Sociaal ondernemen’.
– 2018: Oprichting Happy City NL met Marijke Orthel.
– 3e event Betrokken Vastgoed Utrecht | De Slinger Utrecht, 21 november 2017: Tristate City NL, Utrecht Gezonde stad, gezonde gebouwen en City Marketing.
– 2e event Betrokken Vastgoed Utrecht | De Slinger Utrecht, 21 juni 2017: Gebiedsontwikkeling, ondernemers en de nieuwe Omgevingswet.
– 1e event Betrokken Vastgoed Utrecht | De Slinger Utrecht, 7 februari 2017: Trends, betrokken economie en vastgoedsector in Utrecht.
– A12 zone: Kansenkaart ten behoeve van actief rentmeesterschap door overheden in het gebied i.o.v. provincie Utrecht/ projectgroep A12 zone.
– Nieuw Utrecht-lustrumproject: NU De Toekomst | NU Happy City Utrecht NL, presentatie 29 november 2015.
– Inventarisatie initiatieven ´Jij Maakt Utrecht´ (JMU) i.o.v. de gemeente Utrecht.
– 2010: Oprichting Stichting Stadslandbouw Utrecht en o.a. concept- en planontwikkeling binnentuin Zorgcentrum Tolsteeg, Utrecht voor Portaal en AxionContinu.
– Workshop ´Alliantiefabriek Bartholomeus Gasthuis´ i.s.m. Berenschot Adviseurs.
– Initiatief stichting Historische Vaarwegen Utrecht en communicatie van de visie Muntpark, organisatie expedities, verder werken aan de kansenkaart.
– Workshops A12NU. Uitwerking in planateliers van 3 mogelijke kansen in de A12 zone: Lunetten, Papendorp en Westraven.
– 2008: Oprichting stichting A12NU met bureau Artgineering uit Rotterdam. Onderzoek naar snelweggebieden en in het bijzonder de A12 zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten. Gelegen tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Lunetten is het Ă©Ă©n van de best bereikbare plekken in Nederland en daarbij ook zeer centraal gelegen in de regio en Nederland.
– Muntpark: visie en 1e realisatie. Het Merwedekanaal is ter hoogte van de Rijksmunt een prachtige oase in Utrecht. Nieuw Utrecht ontwikkelde een wenkend perspectief voor dit vergeten industriegebied en maakte de publicatie Muntpark. Vervolgens is een gebiedsgroep geformeerd en is een atelier georganiseerd voor planning van de restauratie van een gezichtsbepalend hekwerk in het gebied.
– Breng de Muntsluis tot leven. Het Muntsluisgebied is een van de mooiste plekken van Utrecht. Als industriegebied is de rol van het Merwedekanaal uitgespeeld. Het culturele erfgoed, water en groen vragen om een nieuwe bestemming, invulling, om nieuwe eigenaren. Nieuw Utrecht probeert partijen met elkaar te verbinden en nam initiatief voor een integrale gebiedsvisie.
– Paardenveld, conceptontwikkeling ´P+ Generator´ i.s.m Dolte stedebouw.
– Verkenning ten behoeve van nieuwe kantoorlocatie voor Bestseller Benelux en uitwerking van een locatie in Almere.
– Planatelier Wonen-boven-winkels ´NU Maakt de start´.
– Utrecht Utopia 2: planatelier voor 8 locaties in de regio Utrecht i.o.v. het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en Regioplatform Woningcorporaties Utrecht.
Utrecht Utopia 1: planatelier voor 3 locaties in regio Utrecht: Paardenveld, Jaarbeursparkeerterrein-west, Hollandse IJsselgebied i.o.v. gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht.
– Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hotel ´t Oude Tolhuys, Utrecht, Maarschalkerweerd.
– Medewerking participatieproces Stationsgebied Utrecht i.o.v. Projectorganisatie Stationsgebied.
– Concept- en planontwikkeling Zakkendragerssteeg, project ´Wagenaar´.
– Conceptontwikkeling Curriculum Cafe en KennisZakenCentrum voor ontwikkeling oude Universiteitsbibliotheek Utrecht.
– 2000: Oprichting Nieuw Utrecht, vereniging voor stedelijke vernieuwing van Utrecht, particulier initiatief, stad en stedelijkheid en welvaart en welzijn van stad en regio Utrecht.
– 2000: Oprichting bureau Spadework development met Chris de Vilder.
– Verkenning ontwikkeling wijkeconomie Den Haag Zuidwest i.o.v. Stichting Maatschappij en Onderneming.
– Diverse projecten i.o.v. ORKA-advies, Jan Roncken, o.a.: herontwikkeling Bijlmermeer, organisatie conceptontwikkeling Kleiburgflat, workshop Transvaal/ Den Haag en Holtenbroek/ Zwolle.
– Onderzoek ten behoeve van strategisch beleid i.o.v. gemeente Den Bosch.
– Stimulieringsprogramma Intensief Ruimtegebruik voor het NIROV.
– Onderzoek Stedelijke Milieudifferentiatie voor Rijksplanologische Dienst.
– Ontwikkeling en content Informatie- en Kenniscentrum Ruimtelijke Ordening (IKC RO) voor het NIROV.
– 1993: Oprichting bureau Metroplex stedelijke ontwikkeling.
– NIROV | TNO INRO | Rijksplanologische Dienst:
Projectmedewerker diverse projecten, o.a.: Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek, ABC locatiebeleid, ‘Ruimpad’, ‘Euras’, Monitoring Ruimtelijke Investeringen, Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX).

Netwerken

– KNAG.
– BNSP.
– ISoCaRP.
– D66, werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (ROM).
– Netwerk Ruimte + Wonen.
– De Slinger Utrecht | Betrokken Vastgoed Utrecht.
– VOGON – Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers.

Opleiding

1988 – 1990 Militaire dienst bij de artillerie in ´t Harde en Schaarsbergen.
1988 Stage ´stedelijke gebieds- en vastgoedontwikkeling´ bij VOM International in Londen en Londen Docklands.
1987 Stage ´stedelijke gebieds- en vastgoedontwikkeling´ bij MAB Development: vastgoedmarktanalyse en visie-ontwikkeling IJ-oevers & Oosterdok.
1985 – 1988 Universiteit Utrecht, Stads-en economische geografie, afgestudeerd op ´IJ-oevers & Oosterdok´, stedelijke gebieds- en vastgoedontwikkeling.
1981 – 1984 Universiteit Groningen, Sociale Geografie, kandidaatsscriptie ‘De toeristische ontwikkeling van de kust van Languedoc-Roussillon’.
1974 – 1981 Lyceum De Grundel, Atheneum (gamma)

Vrijwilliger

– CTC Fietsen Utrecht: bestuurslid | trainer.
– Utrechtse Roeivereniging Viking: coach.
– Wielerplatform Utrecht: bestuur, gebiedsontwikkeling.
– Stichting Watersport(roei)baan Midden-Nederland | Rijnenburg: bestuur, gebiedsontwikkeling.
– Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, D66 Utrecht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s